VII Xornaes Cervantines, Avilés 2022 «El Quixote nel cómic»

Palaciu de Valdecarzana. Dende'l 7 d'ochobre hasta'l 9 d'avientu de 2021

 

El Quixote nel cómic
Palaciu de Valdecarzana, dende'l 26 d'ochobre hasta'l 9 d'avientu de 2022

Descarga'l polípticu